ТЕМИ
#ТЕРОБОРОНА #СОЦЗАХИСТ #СПОРТ #РАШАБУМ #ЛАЙФХАКИ #ООС #КОРУПЦІЯ #ІНФОГРАФІКА

Відстрочка та звільнення від призову. Що повинні знати призовники

Прочитаєте за: 5 хв. 5 Листопада 2021, 12:30

Статтею 15 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» визначено, що на строкову службу призиваються придатні за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, яким до дня відправлення у війська виповнилося 18 років, та ті, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову. Призову не підлягають лише іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні.

У яких випадках надається відстрочка

Відстрочка від призову надається призовникам за рішенням призовної комісії: за сімейними обставинами, станом здоров’я, для здобуття освіти та продовження професійної діяльності.

За сімейними обставинами звільнення від призову надається призовникам, які мають:

— непрацездатних батька й матір чи одинокого непрацездатного батька чи матір або непрацездатних опікунів (піклувальників), на утриманні яких перебував призовник, якщо вони не мають інших працездатних осіб – громадян України, зобов’язаних відповідно до законодавства їх утримувати;

— неповнолітніх рідних братів і сестер або непрацездатних рідних братів і сестер, незалежно від їхнього віку, якщо вони не мають інших працездатних осіб, крім призовника;

— одинокого батька або матір, у яких на утриманні перебуває двоє чи більше неповнолітніх дітей, до досягнення старшим з них повноліття за умови офіційного працевлаштування призовника;

— дитину віком до трьох років або дитину старшу трьох років, яка виховується без матері у зв’язку з її смертю або за рішенням суду;

— двох і більше дітей;

— дитину з інвалідністю;

— дружину з інвалідністю;

— вагітну дружину.

За станом здоров’я строком до одного року відстрочку надають призовникам, які визнані під час медичного огляду тимчасово непридатними до військової служби.

Поряд з цим відстрочка для здобуття освіти на весь період навчання надається призовникам, які:

— навчаються у закладах загальної середньої освіти III ступеня або професійно-технічної освіти з денною формою навчання. У разі досягнення 21-річного віку така відстрочка втрачає силу;

— навчаються у закладах фахової передвищої освіти з денною формою навчання;

— навчаються у вишах з денною формою навчання, у тому числі під час здобуття наступного вищого освітньо-кваліфікаційного рівня;

— навчаються у середніх або вищих духовних навчальних закладах з денною формою навчання;

— навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом або без відриву від виробництва;

— проходять військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу при вищих військових навчальних закладах та військових навчальних підрозділах;

— навчаються в закладах інших держав у рамках міжнародних договорів України.

Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається призовникам, які є:

 • педагогічними працівниками, що здобули вищу освіту, основним місцем роботи яких є заклади загальної середньої освіти, за умови повного навантаження на займаній посаді — на весь період їхньої роботи за спеціальністю;
 • медичним працівникам, за умови повного навантаження на займаній посаді — на весь період їхньої роботи за фахом у сільській місцевості;
 • священнослужителям, які закінчили заклади вищої або середньої духовної освіти й обіймають посаду в релігійних організаціях, що діють на основі статуту (положення), зареєстрованого у встановленому порядку — на час виконання обов’язків;
 • сільським, селищним, міським головам — на строк виконання повноважень;
 • особам, які мають ступінь доктора філософії (кандидата наук) / доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за галузями знань (науки) / мистецтв, за якими присуджено науковий / освітньо-творчий ступінь — на весь період їхньої роботи за цією спеціальністю;
 • резервістам — на весь період служби у військовому резерві;
 • поліцейським, особам рядового і начальницького складу служби цивільного захисту та працівникам Державного бюро розслідувань — на весь період їхньої служби;
 • співробітникам Служби судової охорони — на весь період їхньої служби.

Призовники, яким надано відстрочку від призову на строкову військову службу, зобов’язані щороку до 1 жовтня подавати у районні (міські) територіальні центри комплектування та соцпідтримки документи, що підтверджують їхнє право на відстрочку. Довідку про навчання призовника може безпосередньо надсилати заклад освіти на адресу районного (міського) територіального центру комплектування та соцпідтримки.

Підстави звільнення від призову

У разі отримання повістки про призов на строкову службу юнакам, що мають законні підстави щодо звільнення від призову, необхідно прибути на призовну дільницю та надати документи:

— заяву про надання відстрочки на ім’я голови районної (міської) призовної комісії у двох екземплярах, один з яких, з позначкою про реєстрацію, залишити собі;

— наявні письмові докази, що підтверджують підстави для надання відстрочки (наприклад, підставою для надання відстрочки від призову призовнику у зв’язку з вагітністю дружини є свідоцтво про шлюб та медична довідка закладу охорони здоров’я про вагітність дружини, посвідчена головним лікарем).

Така заява розглядається на зібранні членів районної (міської призовної комісії), за результатами якого комісія виносить і оголошує одне з рішень, яке заносять до облікової картки призовника та до книги протоколів засідань призовної комісії, про:

— придатність до військової служби і призов на строкову військову службу, а також термін відправлення в частину;

— надання відстрочки від призову у разі наявності законних підстав;

— внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотання щодо надання відстрочки від призову.

У разі внесення на розгляд призовної комісії вищого рівня клопотання щодо надання відстрочки від призову рішення про надання / ненадання відстрочки ухвалюють на засіданні призовної комісії вищого рівня (обласна комісія).

Рішення призовної комісії може бути оскаржено у призовній комісії вищого рівня або у суді.

Від призову на строкову військову службу в мирний час звільняються такі призовники:

 • які визнані за станом здоров’я непридатними до військової служби в мирний час;
 • які до дня відправлення на строкову військову службу досягли 27-річного віку;
 • які виконали обов’язки служби у військовому резерві протягом строків 1 та 2 контрактів;
 • батько або мати, рідний брат або сестра яких загинули, померли або стали інвалідами під час проходження військової служби або зборів військовозобов’язаних (призовники, які мають право на звільнення від призову на цій підставі, можуть його не використовувати);
 • які до набуття громадянства України пройшли військову службу в інших державах;
 • які були засуджені за вчинення кримінального правопорушення до позбавлення волі, обмеження волі, у тому числі зі звільненням від відбування покарання;
 • яким після закінчення вищих навчальних закладів присвоєно військові (спеціальні) звання офіцерського складу.
6
3

Кореспондент АрміяInform
Читайте нас у Facebook
Мітки: