ТЕМИ
#ТЕРОБОРОНА #СОЦЗАХИСТ #СПОРТ #РАШАБУМ #ЛАЙФХАКИ #ООС #КОРУПЦІЯ #ІНФОГРАФІКА

В умовах реформ ЗСУ мають бути збережені соціальні гарантії працівникам

Прочитаєте за: 6 хв. 28 Листопада 2020, 13:08 5

Як нині виконується Галузева угода в Збройних Силах України, над якими викликами сьогодення працює Профспілка працівників ЗСУ — про все у розповіді її лідера Валерія Добровольського.

— Валерію Петровичу, торік у листопаді укладено Галузеву угоду між Міністерством оборони України та Профспілкою працівників ЗСУ. Які попередні підсумки її виконання в поточному році?

— Галузева угода — один з основних стратегічних нормативних документів соціального партнерства, на підставі якого забезпечується реалізація досягнутих між Міноборони та Профспілкою домовленостей про врегулювання професійних, трудових і соціально-економічних інтересів, прав і гарантій працівників. У підґрунтя домовленостей покладено принцип дотримання соціально-економічних, трудових прав працівників ЗСУ, надання додаткових трудових і соціально-побутових пільг.

Ухвалені за цією угодою зобов’язання й домовленості є обов’язковими й тому вони застосовані як мінімальні гарантії при укладенні або внесенні змін до колдоговорів на 2020 рік майже в усіх військових частинах, підприємствах, установах, належних до сфери управління МОУ.

Колдоговорами, укладеними у 314 військових частинах, установах, організаціях і підприємствах МОУ, охоплено майже 80 % працівників.

Дотримуючись зобов’язань за Галузевою угодою, Профспілка бере активну участь у законотворчому процесі в розгляді й погодженні нормативно-правових актів, які стосуються прав та інтересів працівників МОУ, що надходили на погодження з комітетів Верховної Ради України, народних депутатів, Міноборони, Федерації профспілок України та Спільного представницького органу всеукраїнських профспілок і профоб’єднань.

Оплата праці працівників — стратегічне завдання Профспілки

— Які заходи вживали для збереження умов оплати праці в умовах реформ у бюджетній сфері?

— Так, питання, пов’язані з оплатою праці працівників, є пріоритетним та стратегічним завданням нашої Профспілки.

Магістральним завданням роботи Профспілки є прагнення до реформування та справедливого розподілу результатів праці працівників, підвищення рівня її оплати задля зростання престижу праці та зменшення рівня неформальної зайнятості в умовах складної санітарно-епідеміологічної ситуації, пов’язаної з COVID-19.

Під час реформ у Збройних Силах, зокрема пов’язаних зі зміною статусу закладів, установ, організацій та умов праці їхніх працівників, керівники військових частин забезпечували виконання передбачених законодавством норм щодо надання всіх гарантованих виплат. Завдяки спільній роботі з профільними департаментами Міноборони та Генерального штабу ЗСУ умови праці працівників військових частин, установ та організацій, фінансованих з держбюджету, приведено у відповідність до чинного законодавства. МОУ видано 9 наказів з визначення умов праці для різних категорій працівників.

Чого вдалося досягти?

— Профспілці вдалося домогтися, щоб з 1 січня 2020 року працівникам встановили нові посадові оклади з урахуванням встановленого на 1 січня п. р. прожиткового мінімуму для працездатних осіб — 2102 гривні.

Виділений у 2020-му Міноборони ресурс на оплату праці працівників дав змогу забезпечити виплату середньої зарплати у січні-червні 2020 року на рівні 9 304 грн, що на 15,3 % більше, ніж торік.

Однак зазначу, що рівень середньої зарплати працівників ЗСУ за перше півріччя 2020 року нижче середньої зарплати в Україні, яка становить 10 928 грн. Тому нам потрібно наполегливо працювати над пошуком можливостей реформування системи оплати праці.

За шкідливі умови праці — молоко!

— Як здійснюють заходи з безпеки та охорони праці й атестації робочих місць у військових частинах, установах, підприємствах МОУ?

— На жаль, 2020 рік приніс коронавірусну пандемію COVID-19, яка стала викликом для України та світу. Профспілка працівників ЗСУ організувала роботу з урахуванням рішень уряду та рекомендацій ВОЗ щодо запобігання поширенню пандемії. Першочергове завдання для роботодавців і профспілок — збереження трудових прав працівників, передусім впровадження профілактичних і превентивних заходів санітарного характеру на робочих місцях, забезпечення працівників засобами захисту.

Профоб’єднанням і первинкам направлені рекомендації з протистояння викликам і загрозам, спричиненим коронавірусною інфекцією. Зокрема внесення у колдоговори доповнень з особливостей забезпечення безпечної роботи за карантинних обмежень. Підготовлено проєкт доповнень до Галузевої угоди між Міноборони та Профспілкою працівників ЗСУ.

ЦК профспілки постійно моніторить соціально-економічну ситуацію у трудових колективах, акумулює зауваження й пропозиції членів первинок, докладає всіх зусиль для розв’язання проблемних питань.

У військових частинах, установах, організаціях, підприємствах МОУ за участю представників Профспілки атестовано робочі місця за умовами праці. За результатами висновків реалізовано комплекс заходів для усунення впливу на працівників шкідливих виробничих чинників, надано пільги й компенсації за роботу у важких і шкідливих умовах.

Згідно з даними статзвітності, за три квартали 2020-го зусиллями представників Профспілки та Міноборони атестовано 2159 робочих місць за плану 3169, зокрема види ЗС України — 394; Сили логістики — 1232; Сили підтримки — 116; Війська зв’язку та кібербезпеки — 90; органи військового управління та ін. — 327.

Основні причини, які перешкоджали атестації робочих місць за умовами праці — обмежені можливості лабораторій Міноборони з проведення відповідних замірів і брак коштів на дослідження цивільними лабораторіями.

У 2020-му спільно з фахівцями охорони праці й відповідними структурами розв’язано питання поновлення забезпечення працівників ЗСУ, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці, молоком або рівноцінними харчовими продуктами.

— Які були проблеми у виконанні положень Галузевої угоди?

— Відповідно до звітів за перше півріччя 2020 року, велика кількість підприємств, які входять до складу Профспілки, не забезпечили у повному обсязі дотримання вимоги ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» в частині відрахування коштів профспілковому органу на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

Профспілкою виявлено грубе порушення роботодавцями пункту 9.2.9 Розділу ІХ Галузевої угоди щодо щомісячної сплати членських внесків та перерахуванням їх на рахунки профорганів. Сума тих профспілкових коштів за звітами на 18 підприємствах за перше півріччя 2020-го становила 1 млн 519 тис. гривень. Ці кошти використовують роботодавці не за призначенням.

Також попри різноманітні заходи соціальним партнерам, на жаль, так і не вдалося домогтися забезпечення ліквідації боргів із зарплати. З початку 2020 року заборгованість із зарплати на підприємствах МОУ станом на 25 серпня 2020-го становила 25,8 млн гривень.

Не розв’язане питання погашення заборгованості з виплат зарплат на неактивних підприємствах, що не ведуть фінансово-господарської діяльності чи перебувають на стадії припинення діяльності (ліквідації, реорганізації) й на підприємствах, щодо яких діє провадження у справі про банкрутство. Загальна сума такої заборгованості сягає 18 млн 284 тис. гривень.

Не виконується роботодавцями пункт 9.2.2. розділу ІХ Галузевої угоди «Під час планування бюджетних запитів розпорядниками бюджетних коштів передбачати видатки на відрахування профспілковим комітетам на культурно-масову, фізкультурну й оздоровчу роботу в розмірах, встановлених колдоговорами, але не менш ніж зазначено у статті 44 ЗУ «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

Головне завдання наразі — посилення соцдіалогу

— Над чим нині працює Профспілка у межах виконання положень Галузевої угоди?

— На превеликий жаль, в основу державної політики покладено ідею соціальних мінімумів виживання замість суспільно визнаних державних стандартів гідної праці й гідного життя. Тому Профспілка стикається з новими загрозами й викликами в усіх площинах діяльності.

Особливо нас бентежить, як і все профспілкове середовище, дії влади із запланованих змін у чинне трудове законодавство, яке планують переписати, вдовольняючи забаганки бізнес-структур, а людину праці позбавити окремих гарантій, передбачених законодавством про працю.

Тому головна наша робота і завдання наразі — консолідувати й цілеспрямовано направити діяльність структур Профспілки від первинних профорганізацій (профкомів) до територіальних та об’єднаних профорганів для посилення соцдіалогу. Водночас хочу акцентувати на наших добрих стосунках з керівництвом Міноборони та Генерального штабу ЗСУ в рамах Галузевої двосторонньої соціально-економічної ради (ГДСЕР), яку від Міноборони очолює перший заступник Міністра оборони Іван Руснак.

У рамках соцдіалогу на засіданнях ГДСЕР обговорюємо й узгоджуємо різноманітні проблеми з питань колективно-договірного врегулювання, умов праці та її оплати, соціально-економічного й правового становища працівників оборонної галузі, зайнятості, індексації й підвищення зарплати, пенсії, забезпечення правових гарантій профспілкової діяльності наших профспілкових органів на локальному рівні.

Такий стиль роботи надає змогу виконавчому апарату ЦК Профспілки не тільки узгоджувати позиції з тих чи інших питань, а й конструктивно усувати розбіжності, які виникають в роботі, досягаючи компромісів.

Фото Дмитра Юрченка

 

Кореспондент АрміяInform
Читайте нас в Telegram
Мітки: