ТЕМИ
#СОЦЗАХИСТ #СПОРТ #РАШАБУМ #ЛАЙФХАКИ #ООС #КОРУПЦІЯ #ІНФОГРАФІКА

Перелік документів для призначення пенсії військовослужбовцю

24 Жовтня 2019

Юридична служба Збройних Сил України надає перелік документів, які необхідно подати  для призначення пенсії за вислугу років і по інвалідності:

а) заява про призначення пенсії;
б) грошовий атестат, або довідка про розмір грошового забезпечення, і довідка про додаткові види грошового забезпечення, які заявник отримував протягом останніх 24 місяців поспіль перед місяцем звільнення з військової служби;
в) військово-медичні документи про стан здоров’я звільненої особи (за винятком осіб, які не проходили військово-лікарську комісію);
г) документи про страховий стаж (при призначенні пенсії за вислугу років у разі досягнення 45-річного віку, за наявності у них страхового стажу 25 років і більше, з яких не менше ніж 12 календарних років і 6 місяців становить військова служба або служба у відповідних органах державної влади, як описано вище);
д) довідка МСЕК про визнання особи інвалідом;
е) копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку в паспорті);
є) довідка ВАТ «Ощадбанк» або інший документ, що підтверджує відкриття рахунку, назву та номер відділення ВАТ «Ощадбанк»;
ж) копія паспорта.

Для призначення пенсії в разі втрати годувальника подаються такі документи:

а) заява;
б) копія свідоцтва про смерть годувальника;
в) витяг з наказу про виключення годувальника зі списків особового складу у зв’язку зі смертю;
г) висновок про обставини загибелі чи смерті внаслідок поранення, контузії, каліцтва, що їх зазнали під час проходження служби при виконанні службових обов’язків (обов’язків військової служби);
д) довідка уповноважених органів з місця проживання про перебування членів сім’ї на утриманні померлого (загиблого) годувальника або рішення суду про перебування на утриманні;
е) документи, передбачені абзацами третім, шостим — дев’ятим пункту 7 цього Порядку.

Слід зазначити, що в разі, якщо до заяви про призначення пенсії додані не всі необхідні документи, заявнику роз’яснюється, які документи він повинен надати додатково. При наданні ним цих документів до закінчення тримісячного терміну з дня отримання роз’яснення днем звернення за призначенням пенсії вважається оригінальний день подання заяви або дата відправлення документів поштою.

Перерахунок призначених за Законом пенсій проводиться у зв’язку з підвищенням грошового забезпечення відповідних категорій військовослужбовців, осіб, які мають право на пенсію за цим Законом, на умовах, у порядку та розмірах, передбачених Кабінетом Міністрів України.

Читайте нас в Telegram
Консультації, Соціальний захист